Prodloužená záruka + 3 roky - BIOPTRON 2

Kód: PROZAR-B2-3
60 500 Kč –24 %
PROZAR 3
60 500 Kč –24 % 45 380 Kč
Na skladě > 10 ks

CHRAŇTE SVÉ INVESTICE

A PRODLUŽTE SI ZÁRUKU VAŠEHO ZBOŽÍ!

Každý výrobek má zákonem stanovenou 2letou lhůtu pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

 

U 3 leté prodloužené záruky BONUS navíc - pokud ji nevyužijete, pořiďte si nový výrobek se slevou.

Při příštím nákupu vám odečteme cenu, kterou jste za komerční záruku zaplatili (do výše 15 % z ceny nového výrobku).

Záruka vzniká ihned po převzetí zboží a její prodloužení se počítá od 1. dne po skončení klasické záruky. Tato komerční záruka chrání vaše zboží v plném rozsahu, tedy jako standardní (můžete ji koupit jako fyzická i jako právnická osoba).

 

Proč zvolit prodlouženou záruku?

• máte jistotu bezplatné opravy navíc 
• v případě poruchy vašeho výrobku stačí kontaktovat naši zákaznickou linku na:

             servis@zepter.cz nebo +420 311 331 887

Detailní informace

Detailní popis produktu

Podmínky komerční prodloužené záruky + 1 rok a + 3 roky

  1. A)  Komerční prodlouženou zárukou se rozumí placená služba spočívající v převzetí odpovědnosti prodávajícího za vady jím prodaného výrobku, které se projeví v době od uplynutí záruky zákonné, jež je upravena příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně záruky stanovené výrobcem či prodávajícím (prodloužená záruka), až do uplynutí doby komerční prodloužené záruky.

  2. B)  Komerční prodlouženou záruku lze zakoupit pouze u výrobků a dle pravidel stanovených výrobcem či prodejcem, a to pouze s novým výrobkem – a to v době od uzavření kupní smlouvy do doby uplynutí záruční doby dle občanského zákoníku. Komerční prodlouženou záruku nelze zakoupit po uplynutí záruční doby dle občanského zákoníku. Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží komerční prodlouženou záruku nejvíce v rozsahu 3 roky, přičemž délka komerční prodlou- žené záruky se uvádí na kupní smlouvě konkrétním označením (kódem) v závislosti na jednotlivém druhu zboží, ke kterému je možné ji zakoupit.

  3. C)  V rámci marketingové prodejní akce na určitý druh výrobku může výrobce či prodejce stanovit, že komerční prodloužená záruka k tomuto výrobku na stanove- nou dobu je poskytována zdarma. K takto poskytnuté komerční prodloužené záruce je možné zakoupit další komerční prodlouženou záruku dle pravidel pro zakoupení komerční prodloužené záruky. Jednotlivé marketingové prodejní akce výrobce či prodejce budou zveřejněny předem.

  4. D)  Kupujícímázkomerčníprodlouženézárukynároknaopravuvěcičivýměnuvěci,kdyžkonkrétnírozhodnutíozpůsobuvyřízeníreklamacevkomerčníprodlou- žené záruce náleží prodávajícímu.

  5. E)  Prodlouženou komerční záruku lze využít také ke zboží z výprodeje (jakost 1-).

Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé v důsledku vad vzniklých v průběhu komerční prodloužené záruky nebo za škody vzniklé v důsledku nemož- nosti využívat výrobek v průběhu reklamace. Kupující nemá nárok na úhradu nákladů spojených s uplatněním vad v rámci komerční prodloužené záruky. Prodávající vyřídí reklamaci v komerční prodloužené záruce bez zbytečného odkladu. Prodávající negarantuje třicetidenní lhůtu pro vyřízení reklamace v případě komerční prodloužené záruky. Doba komerční prodloužené záruky běží i po dobu, po kterou byla vyřizována reklamace během komerční prodloužené záruky. Komerční pro- dloužená záruka a nároky z ní se řídí podmínkami stanovenými v platném reklamačním řádu společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. Na komerční prodlouženou záruku se nevztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku nebo zákona na ochranu spotřebitele, která upravují záruku zákonnou, respektive záruky stanovené výrobcem či prodávajícím (prodloužená záruka).

 

Komerční prodloužená záruka se nevztahuje na následující případy:

- Komerční prodloužená záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
- Komerční prodloužená záruka se nevztahuje na optické změny věci, které vznikly běžným používáním a neovlivňují funkční schopnosti věci. - Vypršela-li u zboží doba komerční prodloužené záruky přede dnem uplatnění reklamace, komerční prodloužená záruka zanikla.
- Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
- Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodávajícím.
- Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
- Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce či prodávajícího.
- Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
- Zboží bylo poškozeno kupujícím nebo třetími osobami.
- Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Cena komerční prodloužené záruky v délce 1 roku je stanovena jako 10 % z prodejní klubové ceny výrobku.
Cena komerční prodloužené záruky v délce 3 let je stanovena jako 15 % z prodejní klubové ceny výrobku.
V případě nevyužití (neuplatnění) zakoupené komerční prodloužené záruky v délce 3 let Vám bude po uplynutí komerční prodloužené záruky poskytnuta sleva na nově zakoupený výrobek ve výši ceny nevyužité komerční prodloužené záruky, maximálně však ve výši 15 % z prodejní ceny nově kupovaného výrobku. U prodlou- žených komerčních záruk v hodnotě vyšší jak 5.000,- Kč je možné tuto slevu čerpat v rámci dvou samostatných kupních smluv sepsaných během 1 roku.

Se zakoupením komerční prodloužené záruky obdrží zákazník platný certifikát.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: